Ráhangolódás

A projekt megkezdése előtt mindegyik csoporttal ráhangolódást tartottunk. A tanulók közösen, illetve egyénileg oldottak meg feladatokat. A cél egyrészt a kellő motiváció megteremtése, másrészt az előzetes ismeretek feltérképezése volt.

Megbeszéltük, hogy mi az a Digitális Témahét, milyen infókommunikációs eszközök könnyítik, vagy néha nehezítik meg a mindennapjainkat.

Egy kötetlen beszélgetés során a kiemeltük a víz jelentőségét, az életünkben betöltött szerepét. Kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelem fontosságára.

Logikai feladatokal kezdtünk, ehhez digitális táblát vettünk igénybe. A 2. feladatot SMART Notebook szoftver segítségével oldottuk meg.

A megoldás során kapott kódról QR kód segítségével állapítottuk meg, hogy jól dolgoztunk-e.

qr-kod

A foglalkozást egy rövid kérdőívvel zártuk, ami a Redmenta alkalmazással készült.

A tanulók lehetőséget kaptak arra is, hogy a hét folyamán egy kiosztott kérdőív állításairól az internet segítségével eldöntsék, hogy igazak- e vagy hamisak. A jó válaszokkal a csapatuk pontszámát növelhették.