A Vízitündér

2016. április 5-én délelőtt 3 órát szántunk a hanganyag meghallgatására, kérdések megválaszolására.


A világ legnagyobb k örnyezetvédelmi problémája a vízszennyezés. A környezetszennyezés az emberi társadalom környezetének kedvezőtlen irányú megváltoztatása, a környezeti elemek, levegő, víz, talaj előnytelen összetétel változásával és minőségromlásával járó tevékenység. A víz alapvetően szükséges az élethez, emiatt szükséges, hogy a vizet tiszta, szennyezéstől mentes állapotban tartsuk. A szennyezett víz betegségeket terjeszt, mérgeket és más olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek elpusztíthatnak növényeket vagy állatokat. A vízszennyezésnek lehetnek közvetlen és közvetett forrásai. Közvetlen szennyező forrás: iparágak mérgező hulladékai, melyek a folyókba, tavakba kerülnek. A víz mérgezése megöli a tengerben lévő állatokat, ezáltal az ember táplálékát is veszélyezteti. Közvetett szennyezés a kertekből, parkolóházakból, építési területekről, farmokról a szennyező anyagok a tavakba, folyókba kerülnek. Motorolaj, zsír, kavics, só, vegyi anyagok is fertőzik a folyókat. A hulladék a felszíni és felszín alatti vizeket szennyezi. Az osztály megismerte a vízszennyezés problémáit, hogyan lehet ellene tenni, hogyan takarékoskodjanak a vízzel. Csoportok kialakítása, csoportszerepek meghatározása, feldolgozó kérdések kiosztása. A csoportok feldolgozzák a kérdéseket a videó alapján. 04.06-án délelőtt 2 órát szántunk a plakát elvégzésére. 3 csoport 3 plakátot készített: 9d, 10d, 10c. Az üzenő falat közösen készítettük.

A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen, de az emberek víz nélkül,     csak pár napig tudnak életben maradni.